Hoge bloeddruk

Een hoge bloeddruk is een van de belangrijkste risicofactoren voor hart- en vaatziekten. De aanwezigheid van een verhoogde bloeddruk gaat gepaard met een grotere kans op hartfalen en nierfunctiestoornissen.

Er is sprake van een verhoogde bloeddruk wanneer iemand een bloeddruk heeft boven de grenswaarden (140/90 mmHg) en/of bloeddrukverlagende medicatie gebruikt. Het bloeddrukniveau schommelt rond een gemiddelde waarde. De bloeddruk kan tijdelijk duidelijk hoger zijn door bijvoorbeeld een schrikreactie of bij inspanning. Dit is een normale fysiologische reactie. Pas wanneer iemand gedurende langere tijd een bloeddruk heeft boven de grenswaarde spreekt men van een verhoogde bloeddruk. 

Oorzaken

Bij de meeste patiënten is er geen duidelijke lichamelijke oorzaak te vinden voor een hoge bloeddruk. Zelden is een hoge bloeddruk het gevolg van een ziekte van de nieren of de bijnieren. Vaak heeft een hoge bloeddruk te maken met bepaalde leef- en eetgewoonten. Mensen die roken of te zwaar zijn hebben meer kans op het krijgen van een hoge bloeddruk. Ook factoren als weinig lichaamsbeweging, overmatig alcoholgebruik en veel stress hebben een ongunstige invloed op de bloeddruk. Daarnaast speelt erfelijke aanleg ook een rol bij het krijgen van een hoge bloeddruk. 

Hoge bloeddruk kan op elke leeftijd voorkomen, maar naarmate mensen ouder worden neemt de kans hierop toe. Tot 55 jaar komt hoge bloeddruk meer voor bij mannen dan bij vrouwen. Boven de 55 jaar zijn juist de vrouwen in de meerderheid. 

Risicofactor voor hart- en vaatziekten

Een hoge bloeddruk geeft zelden klachten. Toch kunnen door een hoge bloeddruk de vaatwanden beschadigen. Door beschadiging van de vaatwand ontstaat er sneller aderverkalking en kunnen de bloedvaten vernauwen. Hierdoor neemt de weerstand in de bloedvaten toe en moet het hart harder werken om het bloed rond te pompen.

Een hoge bloeddruk kan daarom leiden tot hartfalen, een hartinfarct of een herseninfarct. Ook de ogen en de nieren kunnen door een hoge bloeddruk schade oplopen.

Behandeling

De behandeling van hoge bloeddruk is in eerste instantie een gezonde leefstijl nastreven door gezonde voeding, voldoende beweging en indien van toepassing af te vallen en te stoppen met roken. Daarnaast heeft beperking van de hoeveelheid zout in uw voeding een gunstig effect op de bloeddruk. Blijft de bloeddruk te hoog dan kan de arts bloeddrukverlagende medicatie geven. Er zijn verschillende soorten geneesmiddelen om uw hoge bloeddruk te behandelen. Als u een geneesmiddel niet verdraagt, zijn er voldoende alternatieven.