Mijn hartinfarct

U heeft onlangs een hartinfarct doorgemaakt. Voor veel patiënten gaat de periode in het ziekenhuis erg snel voorbij. Er gebeurt veel in korte tijd en u krijgt veel informatie.

Het is heel normaal dat u thuis met vragen en onduidelijkheden zit. Hieronder proberen wij voor u de meest voorkomende vragen te beantwoorden. Mocht u nog vragen hebben die hier niet bij staan, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 

 

Wat is een hartinfarct?

Een hartinfarct, of myocardinfarct, is een acute levensbedreigende aandoening van het hart. Door afsluiting van een kransslagader stopt de bloedvoorziening naar een deel van de hartspier. Het gevolg is dat dit deel van het hart niet meer van zuurstof wordt voorzien. De spier functioneert bij dit gedeelte niet meer en zal afsterven (infarceren).

H1 1hartinfarct2

 

Waarom moet ik medicatie gebruiken en hoe werken deze medicijnen?

De behandeling van een hartinfarct bestaat uit een spoed dotterbehandeling, waarbij het afgesloten kransslagvat wordt opengemaakt, en uit medicatie. De medicatie krijgt u om de kans op een tweede hartinfarct te verkleinen en om de pompfunctie van het hart te verbeteren. U krijgt:  

  • bloedverdunners
  • een bètablokker
  • een aceremmer
  • een cholesterolverlager
  • een nitraat

Deze medicijnen hebben bewezen de kans op een herhaling van een hartinfarct en sterfte als gevolg van een hartinfarct te verkleinen. Het is belangrijk om deze medicatie altijd in te nemen en te weten welke medicijnen u precies slikt.

In onderstaand filmpje wordt uitgelegd waarvoor deze medicijnen precies zijn en welke bijwerking u eventueel kunt krijgen.

Wat moet ik doen als ik opnieuw klachten krijg?

Als u weer pijn op de borst krijgt, is het belangrijk om na te gaan of u deze klachten herkent van het infarct. Korte scherpe steken op de borst wijzen vrijwel nooit op een hartinfarct. Klachten die mogelijk kunnen wijzen op een nieuw hartinfarct zijn een drukkend/krampend gevoel op de borst, eventueel uitstralend naar de armen, rug of keel.

NTG-spray 
Indien u herkenbare klachten heeft, moet u uw activiteiten stoppen en rustig gaan zitten. U dient dan de NTG-spray, die u bij ontslag uit het ziekenhuis heeft meegekregen, te gebruiken. De NTG-spray verwijdt de bloedvaten waardoor uw klachten af kunnen nemen.    

U sprayt de vloeistof onder de tong. U kunt hiervan een beetje hoofdpijn krijgen. De klachten zouden binnen 5 minuten af moeten nemen. Verdwijnt de pijn niet? Spray dan nogmaals, en eventueel na 5 minuten nog eens.

Als u na 3 keer sprayen nog steeds pijn heeft of benauwd bent, moet u 112 bellen.

Als de klachten wel verdwijnen na gebruik van de spray, dan mag u nog dezelfde dag contact opnemen met de huisarts.

Hoe lang zal mijn herstel duren? 

Het herstel na een hartinfarct is voor iedereen anders, maar gemiddeld gezien duurt het fysieke herstel ongeveer drie tot zes maanden. We raden u aan om de eerste maand na het hartinfarct rustig aan te doen en geen fysieke inspanning te leveren. Een maand na uw hartinfarct zal u gaan starten met de hartrevalidatie en kunt u ook zelf rustig uw activiteiten weer uitbreiden.

Naast het lichamelijke herstel is er natuurlijk ook sprake van psychisch herstel. Het meemaken van een hartinfarct is voor u en uw naasten een heftige gebeurtenis. Iedereen ervaart en verwerkt dit op zijn eigen manier. Het is normaal als u zich onzeker of angstig voelt, of misschien voel u zich juist wel beter dan vóór het hartinfarct.

Wanneer u behoefte heeft aan extra begeleiding rondom uw herstel, kunt u terecht bij psycholoog dr. Veronica Janssen. Zij begeleidt hartinfarctpatiënten bij hun herstel. U kunt uw verpleegkundig specialist vragen een afspraak voor u te maken. 

In onderstaand filmpje vertellen verschillende patiënten hoe hun weg naar herstel eruit zag. 

Waarom ben ik aangemeld voor hartrevalidatie?

U bent na ontslag uit het ziekenhuis aangemeld voor hartrevalidatie, dit start ongeveer 4 tot 6 weken na het infarct. Hartrevalidatie is bedoeld om u (én uw naasten) te begeleiden na het infarct.

De hartrevalidatie is niet alleen gericht op het fysieke herstel maar ook het psychische herstel. Het doormaken van een hartinfarct is een ingrijpende gebeurtenis en het is heel normaal dat gevoelens van angst of onzekerheid aanwezig zijn. Bij de hartrevalidatie wordt samen met u gewerkt aan het terugkrijgen van het vertrouwen in het lichaam.

Op de website van Basalt Leiden vindt u meer informatie over uw revalidatie. 

Krijg ik nog verdere informatie? 

Informatieavonden 
Ieder half jaar organiseren we een informatieavond voor infarctpatiënten en hun naasten. Tijdens deze avond worden onderwerpen als medicatiegebruik en herstel nogmaals toegelicht door middel van presentaties en is er ruimte voor vragen. Alle patiënten krijgen hier zes weken van tevoren een uitnodiging voor thuisgestuurd.  

Hart&Vaatcafé 
Ook bent u van harte welkom bij het Hart&Vaatcafé. Dit café is een ontmoetingsplek voor patiënten, naasten, zorgverleners en andere geïnteresseerden waar u uitgebreid de gelegenheid heeft om vragen te stellen aan medisch specialisten en met andere patiënten in gesprek te gaan. Op deze pagina vindt u meer informatie over het Hart&Vaatcafé. 

Verder kunt u bij vragen of twijfels natuurlijk altijd contact met ons opnemen. 

VIDEO’S