Erfelijke hartziekten

Erfelijke hartziekten zijn onder te verdelen in spierziekten van het hart (cardiomyopathieën) en afwijkingen in de elektrische activiteit van het hart (aritmiën).

Voorbeelden van erfelijke cardiomyopathieën

1) Hypertrofische cardiomyopathie (een te dikke hartspier, HCM)

2) Gedilateerde cardiomyopathie (een dunne, verwijde hartspier, DCM)

3) Aritmogene rechterkamercardiomyopathie- of cardiodysplasie (vervetting en verwijding van de rechterhartkamer, ARVC of ARVD).

Voorbeelden van erfelijke aritmiën:

1) Lange QT-syndroom (LQTS)

2) Brugada-syndroom

3) Inspanningsgebonden ventriculaire ritmestoornissen CPVT)

Polikliniek Erfelijke Hartziekten

Het Hart Long Centrum Leiden heeft een gespecialiseerde polikliniek voor patiënten met een erfelijke hartziekte. Op dit spreekuur wordt u gezien door de cardioloog en de klinisch geneticus (specialist in erfelijkheidsonderzoek en erfelijkheidsvoorlichting). Indien nodig, vindt ook behandeling van de aandoening plaats. Daarnaast krijgt u afhankelijk van de uitkomst een advies met betrekking tot het al dan niet opsporen van een erfelijke aandoening bij uw familieleden.

Plotse hartdood

Bij mensen die op jonge leeftijd (jonger dan 45 jaar) plotseling overleden zijn, zou er sprake kunnen zijn van een erfelijke hartziekte. Als deze verdenking er is, kunnen familieleden naar de polikliniek Erfelijke Hartziekten verwezen worden.

Informatie

Niet iedereen die mogelijk drager is van een erfelijke hartziekte weet al voorafgaand aan het bezoek aan de polikliniek of hij/zij hierop onderzocht wil worden. Om een juiste beslissing te kunnen nemen, is goede informatie nodig over het ziektebeeld, de behandeling en de erfelijkheid. Ook is het belangrijk de mogelijke gevolgen op psychosociaal en financieel (verzekeringen) gebied te kennen. Dit kunt u tijdens uw eerste afspraak met de cardioloog bespreken.