Boezemflutter/ Atriumflutter

Boezemflutter of atriumflutter is een hartritmestoornis waarbij de linker- en rechterboezems van het hart snel samentrekken. Dit zorgt voor een snellere, regelmatige hartslag, waarbij het hart zo'n 150 keer per minuut slaat. De stoornis ontstaat meestal in de rechterboezem (het rechteratrium). Deze hartritmestoornis komt veel minder vaak voor dan boezemfibrilleren.  

Wat zijn de symptomen?

Bij een boezemflutter klopt het hart snel en regelmatig. Soms kan het hart ook onregelmatig kloppen. Klachten kunnen variëren van hartkloppingen tot kortademigheid, moeheid en eventueel pijn op de borst. Daarnaast kan het zijn dat u sneller moe bent na een lichamelijke inspanning. 

Bij een boezemflutter is er ook sprake van een verhoogd risico op het krijgen van een herseninfarct. Dit komt door het ontstaan van stolsels ten gevolge van het "stilstaan" van het bloed in de boezems.

Het verschil tussen een boezemflutter en boezemfibrilleren is dat het hartritme bij een boezemflutter doorgaans regelmatig is, terwijl het hartritme bij boezemfibrilleren ongeregeld is. Bij beide hartritmestoornissen klopt het hart sneller dan gebruikelijk. 

Wat is de oorzaak?

Bij een boezemflutter draait de elektrische prikkel in de rechterboezem van het hart rond. Dit gaat heel snel, zo’n 250 tot 350 keer per minuut. Bij een normaal hartritme laat de AV-knoop (de atrioventriculaire knoop tussen boezem en hartkamer) alle elektrische prikkels door. Bij een boezemflutter laat de AV-knoop slechts de helft van de prikkels door. Dit heet een 2-op-1-geleiding, waardoor er een hartslag ontstaat van rond de 150 slagen per minuut. Het hartritme is dus sneller, maar wel regelmatig. Mogelijke oorzaken van boezemflutter zijn:

- een aangeboren hartafwijking, zoals een gaatje tussen de boezems (atriumseptumdefect)
- problemen na een hartinfarct of hartoperatie
- een schildklieraandoening
- longziekte/longembolie
- overgewicht 
- het slaap-apneusyndroom

Diagnose

Een boezemflutter is makkelijk vast te stellen met een hartfilmpje (ECG). Als een boezemflutter afgewisseld wordt met een normaal ritme (sinusritme),  kan het soms met een 24-uursregistratie vastgesteld worden (HolterECG).

Als u een boezemflutter heeft, zal uw specialist altijd een echo van uw hart maken. Hiermee kan uw specialist vaststellen of een structurele afwijking van het hart de oorzaak is van de boezemflutter.

Behandeling

Een boezemflutter is gelukkig geen levensbedreigende ritmestoornis. Wel kunt u er als patiënt veel last van hebben. Daarom kiezen wij ervoor om de boezemflutter te behandelen. Meestal krijgt u medicijnen, waaronder een bloedverdunner. Als u een boezemflutter heeft, is de kans namelijk groter dat u met een herseninfarct of TIA te maken krijgt. Dit komt doordat de kans op stolselvorming verhoogd is, omdat de boezems niet goed samentrekken en het bloed minder goed door de boezems stroomt. Dat zorgt voor een hoger risico op een herseninfart of TIA. Gelukkig kunnen we dat risico beperken met bloedverdunners.

Ook geeft de arts vaak medicatie mee om de snelle hartslag te vertragen of om te voorkomen dat de ritmestoornis opnieuw optreedt. 

Als het onregelmatige ritme niet spontaan overgaat in een normaal ritme, kan een cardioversie nodig zijn. Dit gebeurt in het ziekenhuis. Bij een cardioversie krijgt u onder narcose een elektrische schok zodat uw hartritme zichzelf als het ware 'reset'. Een andere vorm van cardioversie is dat u medicijnen krijgt om de hartslag te verlagen. Als de boezemflutter steeds weer terugkeert en medicatie niet voldoende helpt of teveel bijwerkingen geeft, dan kan een ablatie uitkomst bieden. Hierbij blokkeert een cardioloog tijdens een operatie de elektrische prikkels die het hartritme verstoren.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.  

Behandelteam

De afdelingen waar u mee te maken kunt krijgen zijn:  Polikliniek Hartziekten in het LUMC (algemeen spreekuur of ritmespreekuur), Cardiologie Centrum VoorschotenPoliklinisch Centrum Lisse, de Hartfunctieafdeling, de Short stay, de Hartkatheterisatieafdeling, de radiologie of nucleaire afdeling en de Verpleegafdeling Hartziekten