Beroepsgerelateerde longziekten

Beroepsgerelateerde longziekten zijn longaandoeningen veroorzaakt door stoffen waaraan men tijdens arbeidsomstandigheden wordt blootgesteld. De meest bekende beroepsgerelateerde longaandoeningen zijn "mesothelioom" en "beroepsastma".

Voorbeelden van beroepsgerelateerde longziekten:

  • Astma: dit is de meest voorkomende beroepsgerelateerde luchtwegaandoening
  • Aandoeningen van de bovenste luchtwegen, zoals allergische neusklachten en stemklachten
  • Pneumoconiosen: longaandoeningen waarbij een soort littekenweefsel in het longweefsel ontstaat door het inademen van anorganische stoffen, bijvoorbeeld silicose en asbestose
  • Extrinsieke allergische alveolitis: bijvoorbeeld de champignonkwekerslong, de duivemelkerslong of de boerenlong. Deze aandoeningen ontstaan door inhalatie van organische stoffen
  • Asbestkanker ofwel mesothelioom: een vorm van kanker die ontstaat door inhalatie van asbest

Wat zijn de symptomen?

Vaak is sprake van kortademigheid en/of hoesten en in enkele gevallen van pijnklachten of koorts.

Diagnose

Het goed uitvragen van de klachten in relatie tot het werk is essentieel voor het bepalen of sprake is van een beroepsgerelateerde longziekte. Meestal wordt longfunctie- en röntgenonderzoek verricht. Soms wordt ook aanvullend onderzoek in de vorm van peakflow-metingen gedaan. Hierbij krijgt u een apparaatje mee naar huis om uw longfunctie zelf te meten tijdens en na het werk.

Behandeling

In veel gevallen zijn er medicijnen beschikbaar die de klachten doen verminderen. Soms zijn aanpassingen op het werk noodzakelijk of is het nodig om van werk te veranderen. Zo nodig vindt overleg plaats met de betrokken bedrijfsarts of het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, ook kan verwijzing naar een KNO arts of dermatoloog nodig zijn.

Meer informatie