Atrioventriculair septumdefect (AVSD)

Het atrioventriculairseptum defect is een aangeboren hartafwijking. Het atrioventriculairseptum defect komt voor in een complete en een incomplete vorm.

Compleet atrioventriculair septumdefect

Bij een compleet atrioventriculairseptum defect is er een defect in zowel het boezemtussenschot als in het kamertussenschot. Er is er een verbinding tussen alle compartimenten van het hart, met een gemeenschappelijke klep tussen de boezems en de kamers. Indien geen operatie plaatsvindt om dit te corrigeren wordt de druk in de longen zeer hoog: er ontstaat zogenaamde pulmonale hypertensie. Een ernstige vorm hiervan is het Eisenmenger-syndroom.

Incompleet atrioventriculair septumdefect

Bij het incompleet atrioventriculairseptum defect bevindt het defect zich meestal alleen in het boezemtussenschot, hetgeen zich dicht bij de overgang naar de ventrikel bevindt. Soms bevindt het defect zich alleen hoog in het kamertussenschot. De kleppen tussen boezem en kamers zijn daarbij ook niet normaal aangelegd.

Een incompleet atrioventriculair septumdefect hoeft niet altijd gecorrigeerd te worden. Patiënten met een klein defect waarbij weinig bloed passeert worden vaak alleen poliklinisch gecontroleerd. Grotere defecten en defecten waarbij er belasting voor het hart optreedt kunnen worden gesloten via een hartoperatie door de thoraxchirurg.