Astma en allergie

Astma is een luchtwegaandoening waarbij door chronische ontsteking van de luchtwegen klachten van kortademigheid en/of hoesten ontstaan. De ontsteking in de luchtwegen kan ontstaan doordat er sprake is van een allergie, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn.

 

Symptomen astma

Vaak is er bij astma sprake van aanvallen van kortademigheid en/of hoesten en zijn de luchtwegen overgevoelig. Ook kan iemand met astma het benauwd krijgen bij fysieke inspanning. De kortademigheid kan ook ontstaan door contact met allergenen waar de patiënt gevoelig voor is, zoals huisstofmijt. Astmaklachten kunnen ook optreden door aspecifieke (niet-allergische) prikkels, zoals parfumlucht, rook of mist. Een groot deel van de patiënten met astma heeft ook neusklachten, zoals niezen of een loopneus.

Diagnose astma

Om te bepalen of er sprake is van astma, zal een arts u uitgebreid vragen naar uw klachten.Vaak zal de arts aanvullend onderzoek (laten) verrichten in de vorm van longfunctie-, bloed-, allergie- en röntgenonderzoek. Dit helpt de arts om de juiste diagnose te stellen. In sommige gevallen is het noodzakelijk om uitgebreider onderzoek te doen naar factoren die bijdragen aan het ontstaan van uw klachten. Dit onderzoek kan altijd in het LUMC plaatsvinden.

Behandeling astma

Naast de longarts zal ook de longverpleegkundige nauw bij de behandeling betrokken zijn. In veel gevallen is behandeling met medicijnen in inhalatievorm voldoende om uw klachten te bestrijden. Het is belangrijk om ook de neusklachten te behandelen om de benauwdheid te verminderen. Soms wordt u daarvoor doorverwezen naar een KNO-arts. Voor moeilijk te controleren astma bestaat in bepaalde gevallen een indicatie voor behandeling met omalizumab (Xolair) of mepolizumab (Bosatria); hiervoor kunt u ook in het LUMC terecht.

Wat is allergie

Bij allergie is sprake van ontregeling van het afweersysteem waarbij antistoffen zijn gevormd tegen allergenen. Voorbeelden van allergenen zijn  (kleine delen van) huisstofmijt, pollen, pinda's, noten of bijen en wespen. Wanneer u allergisch bent en bijvoorbeeld stuifmeel van bloemen of pollen inademt, prikkelt dit uw luchtwegen en ontstaat er een allergische reactie.  

Symptomen allergie 

Na contact met allergenen kunnen klachten optreden van de huid, ogen, darmen, neus of luchtwegen. Ook kunt u zich onwel voelen en bijvoorbeeld transpireren en het idee hebben dat u flauw gaat vallen.

Diagnose allergie

Om te kunnen bepalen of er sprake is van allergie, is het belangrijk dat de arts uw klachten in kaart brengt en er uitgebreid naar vraagt. Vaak is aanvullend onderzoek nodig in de vorm van huidtesten en/of een bloedonderzoek. Dit onderzoek kan altijd in het LUMC plaatsvinden.

Behandeling allergie

De behandeling van allergische klachten bestaat, wanneer mogelijk, uit het vermijden van blootstelling aan het allergeen. Daarnaast zijn er verschillende medicijnen die de klachten kunnen verlichten. In bepaalde gevallen is er een indicatie voor behandeling met omalizumab (Xolair) of mepolizumab (Bosatria); hiervoor kunt u ook in het LUMC terecht.

Zie ook: longfonds.nl