Duur van de behandeling

 

Met de ziektekostenverzekeraars is afgesproken dat in eerste instantie 35 patiënten in Nederland mogen starten die aan de inclusiecriteria voldoen en gedurende drie à vier jaar infuusbehandeling met alfa-1-antitrypsine vergoed krijgen.

Nadat alle 35 patiënten drie jaar behandeling en jaarlijks functiemetingen hebben gehad, volgt een rapportage aan de ziektekostenverzekeraars over de effectiviteit van de behandeling.

Uitkomstparameters zijn de jaarlijkse verandering t.o.v. baseline van FEV1, 6 min wandeltest afstand en score van de vragenlijst CAT (COPD Assessment Test). De eerste patiënten zijn in mei 2017 met de behandeling gestart.