MCID voor therapie-effecten bij COPD/emfyseem zonder AATD

 

Hieronder staat de MCID voor therapie-effecten bij COPD/emfyseem zonder AATD:

Klachten: SGRQ total score: 4 points

Inspanning: 6MinWandel Test: 40m

Spirometrie: FEV1: 100ml

Diffusie capaciteit: TLCO: 1.1 ml/min/mmHg (equivalent to 3.285 mmol/min/kPa) of 11% verandering tov baseline periode in 12 maanden bij patiënten met ernstig emfyseem.

Sinds mei 2017 worden bovenstaande metingen verrichten bij patiënten met genotype Null/Null en Z/Null die gestart zijn met alfa-1-antitrypsine infusie vanwege hun longemfyseem. Met de ziektekostenverzekeraars is afgesproken om gedurende 3 a 4 jaar deze metingen jaarlijks te verrichten en na 4 jaar te berekenen of bovengenoemde MCID waarden gehaald worden.