Aangeboren hartafwijkingen

Aangeboren hartafwijkingen worden onderverdeeld in twee categorieën. Enerzijds zijn er structurele anatomische afwijkingen, deze worden ook wel congenitale afwijkingen genoemd. Anderzijds zijn er ziektebeelden die onder de genetische of erfelijke hartafwijkingen ondergebracht worden. Andere hartziekten, zoals het syndroom van Marfan of neuromusculaire aandoeningen, hebben weliswaar een erfelijke component, maar vallen niet binnen deze categorie. 

Veel congenitale afwijkingen manifesteren zich al op (zeer) jonge leeftijd. De kindercardioloog is in deze fase de behandelend arts. De diagnostiek en behandelingsmogelijkheden voor de aangeboren hartafwijkingen zijn de laatste decennia sterk verbeterd. Veel kinderen bereiken de volwassen leeftijd. Zij worden vanaf ongeveer het 18e jaar op de congenitale polikliniek van de afdeling Hartziekten gezien. 

Verschillende ziektebeelden

Klik op de links hieronder voor aanvullende informatie over de verschillende ziektebeelden:

Atrioventriculairseptum defect

Atriumseptumdefect

Coarctatio aortae

Congenitaal gecorrigeerde transpositie van de grote vaten

Persisterende ductus van Botalli

Tetralogie van Fallot

Transpositie van de grote vaten