Informatie over bronchusventielen

De doelgroep in het LUMC betreft in hoofdzaak patiënten met longemfyseem t.g.v. alfa1-antitrypsinedeficiëntie (AATD), maar patiënten met emfyseem in de bovenvelden zonder AATD worden ook behandeld. Het LUMC is landelijk expertisecentum voor AATD. Bij deze vorm van emfyseem zijn de bulleuze structuren meestal in de onderkwabben van de longen aanwezig.

Voor een nuttig effect van bronchusventieltjes is het essentieel dat de fissuren tussen de longkwabben voor meer dan 90% intact zijn, anders zal de longkwab waar het bronchusventieltje wordt geplaatst via openingen in een fissuur alsnog met lucht gevuld worden.

Longartsen in het Addenbrook hospital in Cambridge, UK hebben een ruimere ervaring met het plaatsen van bronchusventieltjes bij patiënten door bronchoscopie onder midazolam en fentanyl om een meting van collaterale ventilatie te verrichten volgens de Chartis methode. Indien geschikt volgt enige tijd later een tweede bronchoscopiesessie onder midazolam en fentanyl om de bronchusventieltjes te plaatsen.

Polikliniek

De patiënten met AATD uit alle regio’s van Nederland kunnen worden verwezen door de longarts aldaar. Patiënten zonder AATD zullen meestal uit de regio Zuid-West NL verwezen worden.

Onderzoeken poliklinisch door de eigen longarts op te sturen naar Dr. J. Stolk:

Opsturen van CT thorax volgens protocol fissuur detectie met daarnaast ook reconstructie van longbeelden met een coupe dikte van 3 of 5 mm voor longdensitometrie door LKEB software in het LUMC door J. Stolk

Longfunctiegegevens:

Bodybox voorwaarden: RV/TLC ratio > 0,55.

FEV1 > 25% pred en < 45%pred. ; Kco < 45% pred en art pCO2 < 7,0 kPa (al of niet afgenomen tijdens zuurstofgebruik).

Protocol Chartis meting en plaatsing bronchusventieltjes

In het LUMC is ervoor gekozen om de Chartismeting en plaatsing van ventieltjes in twee aparte sessies te verrichten op de scopiekamer (C4-S) met lichte sedatie (Dormicum met Fentanyl), in het bijzijn van een van de technisch deskundigen van Pulmonx Engeland. Jan Stolk en Luuk Willems zijn beide tijdens iedere sessie aanwezig.

  1. Vaststellen datum van ingreep
  2. Scopie onder sedatie voor Chartis meting
  3. Indien er geen collaterale ventilatie is gemeten opname op VIG2 in HiX vanaf de dag voor de geplande ventielplaatsing. Bij plaatsing van bronchusventieltjes wordt de patiënt daags tevoren opgenomen en blijft patiënt 3 tot 5 dagen na de plaatsing opgenomen ivm controle op het ontstaan van een pneumothorax of pneumonie. Er worden dagelijks thoraxfoto’s gemaakt.

Procedure Chartismeting:

In principe conform document bronchoscopie met Midazolam. Maar nu sedatie met Midazolam 2 a 3 mg intraveneus en Fentanyl 25ug intraveneus.  Na de scopie gaat patiënt retour naar VIG2.

Procedure plaatsing bronchusventieltjes:

In principe conform document bronchoscopie met Midazolam. Maar nu sedatie met Midazolam 2 a 3 mg intraveneus en Fentanyl 25ug intraveneus. Na de ingreep gaat patiënt retour naar VIG2. Ongeveer 1 uur na het plaatsen van de ventieltjes wordt een thoraxfoto gemaakt die is aangevraagd door de bronchoscopist.