Kinderhartchirurgie in het LUMC

CAHAL

LUMC is onderdeel van het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden (CAHAL); het grootste kinderhartchirurgisch centrum van Nederland en een van de grotere Europese centra voor chirurgie van aangeboren hartafwijkingen. CAHAL is opgericht in 1994 en is een samenwerkingsverband van de afdelingen kindercardiologie, cardiologie en chirurgie voor congenitale hartafwijkingen van het LUMC, het Academisch Medisch Centrum (AMC) en het Vrije Universiteit Medisch Centrum (VUMC) te Amsterdam. In breder verband is er via het CAHAL ook samenwerking tussen de afdelingen intensive care en neonatologie. Dit samenwerkingsverband is goed voor meer dan 40 procent van de operaties op het gebied van kinderhartchirurgie in Nederland.

In het CAHAL werken drie kinderhartchirurgen (prof. dr. M.G. Hazekamp, dr. D.R. Koolbergen, dr. V. Sojak) alsmede een of twee fellows (chirurgen in opleiding tot (kinder)hartchirurg) uit binnen- of buitenland. Operaties worden uitgevoerd in het LUMC, Leiden en het AMC, Amsterdam. Het centrale secretariaat kinderhartchirurgie is in het LUMC (mevr. E. van Westerop, kinderhartcentrum D6-26, LUMC, telefoon 071 5262348).

Operaties 

Hartoperaties worden zowel bij kinderen als bij volwassenen uitgevoerd. Indien mogelijk worden aangeboren hartafwijkingen op (zeer) jonge leeftijd gecorrigeerd. Bij een aantal aangeboren hartafwijkingen moet ook later (dikwijls op (jong)volwassen leeftijd) nog operaties worden uitgevoerd. Ook deze ingrepen worden door het team van kinderhartchirurgen verricht.

Voor de meeste operaties bestaat een wachttijd. Deze wachttijd is meestal 2 tot 3 maanden met uitzondering van spoedeisende operaties waar de wachttijd uiteraard zo kort mogelijk is. De secretaresse kinderhartchirurgie kan u over wachttijden en operatielocatie informeren.

Een gesprek met de kinderhartchirurg vindt plaats op het spreekuur van de kinderhartchirurgen (LUMC of AMC) ruim voor de datum van operatie, of op de dag voor de operatie, afhankelijk van de aard en spoed van de ingreep. Direct na de ingreep krijgt u informatie van de chirurg over het beloop van de operatie

Transparantie en kwaliteit

Voor ons zijn transparantie en openheid cruciaal. Hiervoor zijn alle verrichtingen anoniem openbaar gemaakt in jaarverslagen. Een belangrijke ontwikkeling voor kinderhartchirurgie is het Europees kinderhartchirurgisch gegevensbestand dat eind jaren negentig is opgericht. Het telt nu ruim 26.000 patiënten en is daarmee het grootste database in zijn soort.

Halfjaarlijks worden de CAHAL operatiegegevens met de betreffende complicaties en sterftecijfers volledig anoniem opgestuurd naar een centrale database die alleen toegankelijk is voor kinderhartchirurgen. Op deze manier kunnen de resultaten worden vergeleken – niet alleen met de rest van Nederland maar ook met andere Europese centra –  om de kwaliteit te bewaken.

In de onderstaande grafiek is te zien dat kinderhartchirurgie in het LUMC in CAHAL-verband complexer is dan gemiddeld met een overlevingscijfer van 97%. In deze grafiek is CAHAL aangegeven als rode cirkel, de verticale as geeft het overlevingspercentage aan terwijl de horizontale as de operatiecomplexiteit presenteert. Het gemiddelde overlevingscijfer en operatiecomplexiteit zijn aangegeven met respectievelijk horizontale en verticale groene lijnen.

ECHSA 29May2018
Bron: ECHSA Congenital Database 2016