VATS-lobectomie

De VATS lobectomie (longkwabverwijdering) is een moderne manier om een tumor te verwijderen bij longkankerpatiënten. Het voordeel van de VATS techniek is dat de ingreep via een kijkoperatie gebeurt. Dat betekent dat er slechts enkele kleine sneetjes worden gemaakt. Via deze sneetjes worden een buisvormige camera en verschillende operatie-instrumenten in de borstholte gebracht. Via een beeldscherm, dat verbonden is met de camera, voert de chirurg de ingreep uit. Een kijkoperatie zoals de VATS lobectomie noemen we ook wel een 'minimaal invasieve' operatie. Daarmee bedoelen we dat de techniek zo min mogelijk schade aan het weefsel (huid, spieren en pezen) toebrengt. Een sparende operatie dus, maar wel met maximaal resultaat.

Voordelen van VATS lobectomie:

  • Veel kleinere snee dan bij de klassieke operatie
  • Minder groot litteken
  • Minder pijn
  • Minder kans op infecties
  • Sneller herstel na de operatie

VATS Lobectomie de standaard?

Het is aannemelijk dat de VATS lobectomie de komende jaren steeds meer zal worden toegepast bij het verwijderen van longtumoren. De VATS lobectomie zal daarmee de klassieke open longkwabverwijdering in de meeste gevallen overbodig maken.
De techniek van de VATS lobectomie heeft zich inmiddels bewezen. In het buitenland wordt de techniek al veel langer verricht dan in Nederland. Uit vele studies blijkt dat de resultaten zeer gunstig zijn. Op zijn minst even goed als bij de klassieke longkwabverwijdering, en misschien zelfs nog wel beter.