Sleeve-lobectomie

Een longoperatie blijft de voorkeursbehandeling voor de vroegtijdige stadiums van het niet-kleincellige bronchuscarcinoom. Een "sleeve"-lobectomie kan een alternatieve ingreep zijn voor het verwijderen van de gehele long als de tumor vlakbij grote vaten gelegen is ( centraal gelegen). Hierbij wordt de longkwab met de voedende vaten en een deel van de luchtweg (broncus) weggenomen (lobectomie); tussen de overgebleven longdelen wordt een verbinding (anastomose) gemaakt. Uit de resultaten van "sleeve" operaties blijkt dat deze techniek waarbij longweefsel wordt gespaard even goed blijkt te zijn als het verwijderen van grotere longdelen tot aan het verwijderen van de gehele long. De levenskwaliteit na "sleevelobectomie" zijn beduidend beter dan na het verwijderen van de gehele long. Daarnaast zijn de behandelmogelijkheden voor de behandeling van een tweede longtumor in dezelfde (overgebleven) long beduidend hoger na een "sleevelobectomie".