Endo-echografie
(EUS/EBUS)

Met behulp van het EUS/EBUS-onderzoek kan kanker in de lymfklieren worden opgespoord. Het onderzoek is van grote waarde gebleken bij de diagnostiek van longkanker. Ook blijkt het van waarde te zijn bij de diagnostiek van sarcoidose en tal van andere aandoeningen.

EUS/EBUS

EUS/EBUS staat voor "endoscopic ultrasound/endobronchial ultrasound". In andere woorden: een endoscopisch onderzoek vanuit de luchtwegen (EBUS) of vanuit de slokdarm (EUS) met een echo (ultra geluidsgolven).

Hoe werkt het?

De echokop wordt aan de endoscoop of bronchoscoop bevestigd en wordt in het lichaam gebracht. Door geluidsgolven van de echo kunnen vooral de lymfklieren goed in beeld worden gebracht. Tevens kunnen er puncties (kleine hapjes materiaal) uit de lymfklieren worden gehaald. Hierdoor kan kanker worden opgespoord.

EBUS en EUS in het LUMC

De afdeling Longziekten heeft een lange traditie op het gebied van EBUS/EUS onderzoeken. Diverse toonaangevende onderzoeken hebben in het LUMC op dit gebied plaatsgevonden (voornamelijk op het gebied van longkanker). Het LUMC is daarmee zowel een tertiair verwijscentrum geworden voor deze onderzoeken maar onderwijst ook collega longartsen in Nederland.

Het LUMC streeft naar academische zorg op het allerhoogste kwaliteitsniveau. Dit proberen wij te bereiken door onder andere zorgvernieuwing in samenwerking met collega longartsen en huisartsen. Daarnaast evalueren wij onze resultaten en proberen wij deze te verbeteren indien dit nodig is. Goede samenwerking met onze verwijzers is van essentieel belang om de kwaliteit van de zorg te kunnen waarborgen.

Bereikbaarheid en verwijzingen

U kunt uw patiënt schriftelijk verwijzen naar de polikliniek of contact opnemen met de coordinatoren van de EBUS/EUS onderzoeken (drs. S.R.S. Ramai en dr. L.N.A. Willems):

Leids Universitair Medisch Centrum
t.a.v. Polikliniek Longziekten B2-Q.
Postbus 9600, 2300 RC Leiden
Telefoonnummer: 071-5261928.
Faxnummer: 071-5266877