Kwaliteitscontrole en
verbetering

Kwaliteitsbeleid is van essentieel belang voor de ontwikkeling van de afdeling Longziekten. We werken met richtlijnen en protocollen; allen vanuit onze wetenschappelijke vereniging (de NVALT) als ook de Europese (ERS) en Amerikaanse (ATS) verenigingen. Hiermee wordt de zorg rondom patiënten met asthma, COPD, longkanker maar ook interstitiele longaandoeningen gewaarborgd, gestroomlijnd en geoptimaliseerd. 

Het Elektronische Ziekenhuis Informatie Systeem (EZIS) is van invloed op de kwaliteit van zorg. Sinds 2009 heeft de afdeling Longziekten een digitaal dossier en is de afdeling volledig papierloos. Alle longartsen kunnen op elk moment, overal in het ziekenhuis het complete dossier van een patiënt inzien. Zo is het vrijwel onmogelijk dat patiëntengegevens kwijt raken. En op deze manier hebben ook verschillende specialismen goed inzicht in elkaars dossier.

Om de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid verder te verbeteren, wordt intensief samengewerkt met de afdeling Thoraxchirurgie en gebruikt gemaakt van gevalideerde kwaliteitsmeetinstrumenten. Het uitgangspunt hiervan is dat medewerkers veilig (bijna-)incidenten, complicaties en fouten kunnen melden. Alle medewerkers worden gestimuleerd incidenten en bijna incidenten te melden. Deze meldingen zijn een onmisbare input voor continue kwaliteitsverbetering en het nemen van maatregelen tot verbetering. De Decentrale Meldingscommissie (DMC) bespreekt en analyseert meldingen en zet het kwaliteitsbeleid uit. Daarnaast worden complicaties, (bijna-)incidenten en  fouten besproken in een bijeenkomst voor arts-assistenten en longartsen. Door hier lering uit te trekken, wordt bijgedragen aan kwaliteitsverbetering.