Polikliniek voor slaap-gerelateerde
ademhalingsstoornissen

In februari 2012 werd een accreditatie toegekend aan het spreekuur slaap-gerelateerde ademhalingsstoornissen, ook wel genoemd het zorgpad Slaap. Dit zorgpad is een samenwerking tussen de afdelingen Longziekten, KNO, Kaakchirurgie en Neurologie van het LUMC. Het spreekuur staat open voor verwijzingen i.v.m nachtelijke apneu, en andere slaap-gerelateerde ademhalingsstoornissen.

Het spreekuur wordt altijd op woensdagen gehouden voor nieuwe verwijzingen. Patiënten worden dan tussen 14 en 16 uur gezien door de longarts, KNO arts en de kaakchirurg. Tevens wordt uitleg gegeven over een slaaptest in de thuissituatie. Na multidisciplinair overleg wordt 2 weken na het eerste consultlater de diagnose en het behandelplan besproken. Meestal omvat het behandelplan geen medicamenteuze behandeling maar een aanpassen van de nachtelijke ademhaling door apparatuur voor neuskapbeademing of door een gebithouder. Voor beide behandeling moet bij de verzekeraar van de patiënt toestemming worden aangevraagd. Nadat toestemming is verkregen zal de verzekeraar contact opnemen met een gecontracteerd bedrijf dat de apparatuur levert of de gebithouder maakt op grond van behandelaanbevelingen van een van de artsen van het zorgpad Slaap.

Naast artsen komen patiënten ook in contact met een verpleegkundige en/of een longfunctie analist. Controle op effectiviteit van de behandeling geschied door de longarts of de verpleegkundige.

Op de internetsite van de  Apneupatientenvereniging  kunt u terecht voor meer algemene informatie.