Polikliniek Astma en
Allergie

De afdeling Longziekten streeft naar academische astma en allergie zorg op het allerhoogste kwaliteitsniveau. Dit proberen wij te bereiken door onder andere zorgvernieuwing in samenwerking met huisartsen en andere verwijzers. Daarnaast evalueren wij onze resultaten en proberen wij deze te verbeteren indien dit nodig is. Goede samenwerking met onze verwijzers is van essentieel belang om de kwaliteit van de asthma en allergie zorg te kunnen waarborgen. In het LUMC is er speciale expertise op het gebied van asthma en allergie bij enkele longartsen en wordt intensief samengewerkt met een nurse practitioner.