Polikliniek
Longziekten[http://longcentrumleiden.nl/polikliniek-longcentrum/polikliniek-longziekten]

Op de polikliniek Longziekten worden patiënten behandeld met aandoeningen van het ademhalingstelsel. Veelal is er sprake van kortademigheidsklachten en/of hoesten of gaat het om een afwijking op de longfoto. Verwijzingen vinden plaats via de huisarts of medisch specialist. Tevens komen patiënten op de polikliniek Longziekten voor een second opinion na verwijzing door hun behandelaar elders of via de huisarts.