Longkankerinformatie

Op dit deel van de site vindt u verwijzingen naar websites die interessant voor u kunnen zijn als u of uw naaste (mogelijk) longkanker heeft.

Longkanker Informatiecentrum

De website van het Longkanker Informatiecentrum biedt patiënten en hun familieleden informatie die kan helpen om alles op een rijtje te zetten. De website gaat in op allerlei medische en niet-medische problemen waar u mee te maken kunt krijgen.
Meer informatie: Longkanker Informatiecentrum

Stichting Longkanker

De Stichting Longkanker bevordert lotgenotencontact, verstrekt informatie en behartigt belangen. Meer informatie over de Stichting Longkanker vindt u op de site van de stichting.
Meer informatie: site van de Stichting Longkanker

Integraal Kankercentrum Nederland

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor professionals en bestuurders in de oncologische en palliatieve zorg. IKNL bundelt meer dan 25 jaar ervaring en heeft tot doel de kwaliteit van de oncologische en palliatieve ketenzorg te verbeteren. Om dat te bereiken verzamelt IKNL landelijk data, doet het onderzoek, wordt een palet aan producten en diensten geleverd en regionaal ondersteuning op maat geboden.

Meer informatie: website van IKNL.

KWF Kankerbestrijding

Het KWF Kankerbestrijding is een particulier gezondheidsfonds. Dat betekent dat het geen geld ontvangt van de overheid, maar inkomsten ontvangt via collecte, erfenissen en andere giften van Nederlanders.

Met het geld financiert het KWF:

  • onderzoek;
  • opleidingen / studiebeurzen voor artsen en wetenschappers;
  • voorlichting over kanker aan patiënten en hun familie;
  • voorlichtingscampagnes over (onder andere) gezond leven.

Contact met lotgenoten kan kankerpatiënten en hun naasten veel steun geven. Daarom ondersteunt KWF Kankerbestrijding kankerpatiëntenorganisaties en de overkoepelende organisatie NFK.
Meer informatie: site van KWF Kankerbestrijding

Bronnen en meer informatie:

- www.kwf.nl

- www.longkanker.info