Onderwijs geneeskunde
studie

Onderwijs

De afdeling Longziekten levert een zeer aanzienlijke bijdrage aan het onderwijs in de studies Geneeskunde (GNK) en Biomedische Wetenschappen (BW) van het LUMC. Dat deze inspanningen ook door de studenten worden gewaardeerd, blijkt uit prijzen en nominaties daarvoor die in het verleden aan medewerkers van de afdeling zijn toegekend. Daarnaast mag de afdeling zich verheugen in de belangstelling van zeer goede studenten die wetenschappelijk onderzoek doen binnen de afdeling. Wij streven ernaar een deel van deze studenten aan de afdeling en het LUMC te binden door (combinaties van) promotie- en opleidingstrajecten aan te bieden. Medewerkers van de afdeling geven onderwijs in diverse blokken, en zijn actief door lidmaatschap van diverse blokcommissies, blokcoördinatorschappen, en andere onderwijstaken. 

Naast deze activiteiten in het kader van de GNK en BW curricula, wordt een bijdrage geleverd aan het onderwijs voor studenten Biofarmaceutische Wetenschappen en Life Sciences & Technology (coördinatie cursus Immunologie) en aan het onderwijs in het kader van LIFI aan promovendi.