Opleiding
longarts

Op de afdeling Longziekten worden artsen opgeleid tot longarts. De opleiding bestaat uit 2 jaar interne geneeskunde en 4 jaar longziekten en tuberculose. De 2 jaren interne geneeskunde worden bijna altijd in een perifeer ziekenhuis in de regio gevolgd, als start van de opleiding. In de 4 opleidingsjaren longziekten en tuberculose zijn er stages in deelgebieden (respiratoire allergologie, slaapgerelateerde problemen, longfunctie, oncologie en bronchologie).

Er worden in deze periode ook stages gelopen op andere afdelingen: intensive care, kinderpulmonologie van het Sophia Kinderziekenhuis, longrevalidatie van het Rijnlands Revalidatiecentrum en tuberculosebestrijding van de GGD. De opleiding tot longarts vindt plaats in combinatie met de longafdeling van het HagaZiekenhuis (dr. H.G.M. Heijerman), waarbij assistenten de mogelijkheid krijgen over en weer een periode in de andere kliniek werkzaam te zijn, en waarbij er een regionaal gemeenschappelijk onderwijsprogramma bestaat. De assistenten in opleiding krijgen zoveel mogelijk gelegenheid, tijdens de opleiding wetenschappelijk onderzoek te doen.