Bij- en nascholing

Regionaal en landelijk wordt een bijdrage geleverd aan het postacademisch onderwijs, o.a. door: Boerhaavecursussen, (regionale) refereeravonden, regionale huisartsenscholing, postgraduate school LUMC, landelijke activiteiten in het kader van opleiding van assistenten (NVALT), post academische nascholing van longartsen in de Bronkhorst colloquia en longartsendagen. Internationaal is de afdeling actief binnen de European Respiratory Society School door het organiseren van cursussen, en het geven van lezingen d.m.v. “web-based learning”.