Deelname aan wetenschappelijk
onderzoek

Voor de voortgang van de medische wetenschap is deelname van patiënten aan wetenschappelijk onderzoek essentieel. In Nederland gebeurt dit onderzoek voor het merendeel binnen of onder leiding van de acht Universitair Medisch Centra. Als patiënt in het LUMC kunt u daarom gevraagd worden deel te nemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek.

De longartsen van de afdeling Longziekten doen regelmatig mee met nationale en internationale wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van longaandoeningen. Patiënten die voldoen aan een aantal vastgestelde criteria worden gevraagd om aan een onderzoek deel te nemen. Men wordt uitgebreid geïnformeerd over het betreffende onderzoek.

Deelname geschiedt alleen op vrijwillige basis. De onderzoeksarts, en verpleegkundige zorgen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Alleen indien u geschikt bent, kunt u deelnemen aan een onderzoek. Na een uitgebreid informerend gesprek kunt u thuis nog eens rustig nadenken of u wilt meedoen. Indien u besluit om mee te doen wordt het "informed consent"getekend. Dit is een verklaring waarmee u aangeeft voldoende geïnformeerd te zijn en waarmee u zich akkoord verklaart om aan het onderzoek deel te nemen. Dit is echter geen contract want deelname is en blijft vrijwillig.

Afhankelijk van het onderzoek waaraan u meedoet, vinden er testen plaats. Deze kunnen bestaan uit: laboratoriumonderzoek, longfunctie onderzoek, scans etc. Soms moet u ook vragenlijsten beantwoorden over uw gezondheid. De onderzoeksverpleegkundige organiseert het onderzoek voor u zo prettig mogelijk. Zij onderhoudt met u de contacten gedurende de loop van het onderzoek.

Hieronder vindt u een opsomming van de onderzoeken die op dit moment lopen op de afdeling Longziekten:

  • Moracto studie
  • Kamada studie.