Longrevalidatie: Rijnlands Revalidatie
Centrum

Het behandelteam Longrevalidatie maakt deel uit van de Hart- en Longrevalidatie van het Rijnlands Revalidatie Centrum. De Longrevalidatie is gestart in 1991 als één van de eerste poliklinieken in de randstad en heeft jarenlange ervaring en deskundigheid opgebouwd. Met name is er expertise opgebouwd in revalidatie van emfyseem-patienten. Zij raken vaak geïsoleerd. Revalidatie is een middel om de kwaliteit van leven te verbeteren; het is een mogelijkheid om de vicieuze cirkel van inactiviteit te doorbreken.

Longrevalidatie vindt plaats in het revalidatiecentrum in Leiden. Er is zowel poliklinische als klinische longrevalidatie mogelijk. Onderstaande informatie gaat over de poliklinische longrevalidatie. Voor longpatiënten die klinisch in het revalidatiecentrum verblijven stellen wij een individueel revalidatieprogramma op maat samen.

Poliklinische longrevalidatie wil zeggen dat u een aantal keer per week naar het revalidatiecentrum komt om de diverse programma-onderdelen te volgen. 

Meer informatie

Rijnlands Revalidatie Centrum
Wassenaarseweg 501
2333 AL Leiden
tel: 071 – 5 195 195
www.rrc.nl