Werkhervatting

Werkhervatting

Nadat u ontslagen wordt uit het ziekenhuis, kunt u contact op nemen met uw bedrijfsarts. De terugkeer in het arbeidsproces zal met hem/ haar besproken worden. Indien de bedrijfsarts medische informatie over u willen hebben dan kan dat alleen schriftelijk met uw toestemming.

Ook tijdens de longrevalidatie zal er aandacht besteedt worden aan werkhervatting.