Sport

De eerste weken na een longoperatie is het niet verstandig om voluit te gaan sporten. Nadat u ontslagen bent uit het ziekenhuis, gaat u met behulp van de longrevalidatie uw conditie verbeteren. Daarnaast kunt u dat uiteraard ook zelf doen. Bij de longrevalidatie leert u wat u wel en niet kan. Tijdens het eerste controlebezoek (ongeveer twee weken na ontslag uit het ziekenhuis) kunt u bespreken wanneer u uw eigen sport weer kunt beoefenen.