Leven met diagnose
longkanker

Zelfmanagement, wat is dat eigenlijk?

Zelfmanagement of zelfzorg betekent dat u zó met uw ziekte probeert om te gaan, dat u uw leven kunt leiden zoals u dat het liefste zou doen. Oftewel: u zoekt naar een balans tussen wat de ziekte van u vraagt, en hoe u uw leven wilt leiden. Samen met uw zorgverlener(s) (huisarts, verpleegkundige, specialist, diëtist, etc.) en uw naasten kunt u zoeken naar deze balans. Het komt er dus op neer dat u zelf de regie voert over het leven met uw ziekte.

Wat betekent zelfmanagement voor de relatie met uw zorgverlener?

Zorgverleners en patiënten vullen elkaar aan. Als u het heft in eigen hand wil nemen, dan gaat u bijvoorbeeld zelf (een deel van) de zorg uitvoeren, uw levensstijl aanpassen en meedenken over wat goed is voor uw gezondheid. De zorgverlener wordt dan meer een coach, die open staat voor uw ideeën en met wie u samen beslissingen neemt en waar u samen vertrouwen in hebt. Dit vormt
de basis voor een goede relatie tussen u en uw zorgverlener(s). Een relatie op basis van partnerschap, vertrouwen en respect.

Hoe aan de slag met zelfmanagement?

Uit onderzoek van Patiëntenfederatie NPCF (Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie) blijkt dat patiënten actief betrokken willen worden bij hun behandeling. Ze vinden het belangrijk dat artsen goed luisteren en meer ruimte geven voor vragen en overleg. Patiënten geven aan dat hun behandeling dan betere resultaten geeft en dat de kwaliteit van hun leven erdoor verbetert.

Hieronder staan tips hoe u aan de slag kunt met zelfmanagement.

Informatie:

 • Verzamel informatie over uw ziekte en de behandeling ervan bij uw zorgverlener(s) en patiëntenvereniging.
 • Zoek andere patiënten op en wissel ervaringen uit.
 • Denk na over de informatie die u nodig heeft, bijvoorbeeld van uw zorgverlener.
 • Stel doelen: zelf managen lukt het beste als u uw eigen doelen stelt op het gebied van uw gezondheid. Gezondheidsdoelen kunnen over van alles gaan: het behalen van een bepaalde bloeddruk of een bepaalde activiteit (weer) kunnen uitvoeren.
 • Beslis mee en bepaal hoe uw zorg eruit moet zien: vraag welke mogelijkheden er zijn als het gaat om uw gezondheid.
 • Overleg met uw zorgverlener(s) over de voor- en nadelen van bepaalde keuzes in uw behandeling.
 • Kies wat het beste bij uw leven en uw doelen past.

Als u deze tips in de praktijk brengt, neemt uw kennis over uw ziekte en de invloed daarvan op uw kwaliteit van leven toe. Hierdoor bent u in staat veel beter keuzes te maken. U krijgt meer vertrouwen in eigen kunnen.

Alleen of samen?

Zelfmanagement betekent niet dat u alles zelf moet doen. Uw omgeving kan u helpen: uw zorgverlener(s), maar ook uw familie, vrienden, mede-patiënten, buren, collega's en anderen. Het is belangrijk dat u om hulp vraagt als u dat nodig hebt, dat u grenzen stelt als het u teveel wordt en dat u praat over hoe u zich voelt en wat u bezig houdt. Uw omgeving kan u zo beter ondersteunen.
Regel bijvoorbeeld dat u weet met welke vraag of probleem u of uw naaste(n) contact moet opnemen met uw zorgverlener.

10 goede redenen voor zelfmanagement

 • U krijgt (meer) vertrouwen in eigen kunnen
 • U houdt zoveel mogelijk zelfstandigheid
 • U bent actief betrokken bij uw zorg, behandeling en/of controle
 • U verzamelt en krijgt informatie die bij ú past
 • U leert uw eigen doelen stellen en behalen
 • U haalt meer uit de gesprekken met uw zorgverlener(s)
 • U houdt de regie op uw kwaliteit van leven in eigen hand
 • U maakt zelf de keuze: wat wilt u in eigen beheer houden en wat niet
 • U gebruikt uw ervaringskennis over leven met een (of meer) ziekte(n)
 • U leert problemen zelf op te lossen

Bron: http://www.longkanker.nfk.nl/