Dr. H.F. Verwey

Dr. H.F. Verwey

Dr. H. F. (Harriette) Verwey is cardioloog en heeft als aandachtsgebied hartfalen en hartziekten bij vrouwen.

In 1995 promoveerde zij op het onderwerp "Determinants of outcome after coronary artery bypass surgery; the significance of early recatheterization. In dit onderzoek werd gekeken naar de invloed van de vroege functie (1 week na operatie) van de bypasses op het klinisch beloop en progressie van atherosclerose zowel in het natief system als in de bypasses.

In 1984 rondde zij de opleiding als cardioloog af. De opleiding volgde zij in het Leids Universitair Medisch Centrum waar zij nu werkzaam is als algemeen cardioloog in bovengenoemde aandachtsgebieden.

Dr. H.F. Verwey is lid van het Harttransplantatieteam Rotterdam / Leiden en lid van de werkgroep Gender van de NVVC. Deze werkgroep heeft tot taak de aandacht te vestigen op de problematiek van hart- en vaatziekten bij vrouwen.

Als hartfalenspecialist richt zij zich vooral op diagnostiek en behandeling van ernstig hartfalen waaronder innovatieve chirurgie en behandeling met steunhart.

Tevens is zij plaatsvervangend hoofd van de afdeling Hartziekten in het LUMC.

Daarnaast heeft dr. H.F. Verwey taken met betrekking tot onderwijs aan studenten, verpleegkundigen en post-doctoraal onderwijs. Hiernaast is zij voorzitter van de Stichting Beroepsopleiding hartfunctielaboranten (SBHFL) die mede verantwoordelijk is voor de enige HBO opleiding van hartfunctielaboranten in Nederland.