Dr. H.F. Verwey

Dr. H.F. Verwey

Dr. H. F. (Harriette) Verwey is cardioloog en heeft als aandachtsgebied hartfalen en hartziekten bij vrouwen. Per juli 2017 is zij met pensioen. 

In 1995 promoveerde zij op het onderwerp "Determinants of outcome after coronary artery bypass surgery; the significance of early recatheterization. In dit onderzoek werd gekeken naar de invloed van de vroege functie (1 week na operatie) van de bypasses op het klinisch beloop en progressie van atherosclerose zowel in het natief system als in de bypasses.

In 1984 rondde zij de opleiding als cardioloog af. De opleiding volgde zij in het Leids Universitair Medisch Centrum waar zij tot juli 2017 werkzaam was als algemeen cardioloog in bovengenoemde aandachtsgebieden.

Dr. H.F. Verwey was lid van het Harttransplantatieteam Rotterdam / Leiden en lid van de werkgroep Gender van de NVVC. Deze werkgroep heeft tot taak de aandacht te vestigen op de problematiek van hart- en vaatziekten bij vrouwen. 

Als hartfalenspecialist richtte zij zich vooral op diagnostiek en behandeling van ernstig hartfalen waaronder innovatieve chirurgie en behandeling met steunhart. Tevens was zij plaatsvervangend hoofd van de afdeling Hartziekten in het LUMC.

Daarnaast had H.F. Verwey verschillende taken met betrekking tot onderwijs aan studenten, verpleegkundigen en post-doctoraal onderwijs. Hiernaast was ze voorzitter van de Stichting Beroepsopleiding hartfunctielaboranten (SBHFL), een stichting die mede verantwoordelijk is voor de enige HBO opleiding van hartfunctielaboranten in Nederland.

 

Top-cited publications

324 times cited (±24/year) Source: Scopus

Journal of cardiovascular electrophysiology, Volume 15, Issue 5, 01 May 2004, Pages 544-549 Relationship between QRS duration and left ventricular dyssynchrony in patients with end-stage heart failure. Bleeker GB, Schalij MJ, Molhoek SG, Verwey HF, Holman ER, Boersma E, Steendijk P, Van Der Wall EE, Bax JJ. Abstract


121 times cited (±10/year) Source: Scopus

Circulation, Volume 113, Issue 10, 06 March 2006, Pages 1295-1304 Hemodynamic effects of long-term cardiac resynchronization therapy: analysis by pressure-volume loops. Steendijk P, Tulner SA, Bax JJ, Oemrawsingh PV, Bleeker GB, van Erven L, Putter H, Verwey HF, van der Wall EE, Schalij MJ. Abstract


96 times cited (±7/year) Source: Scopus

The American journal of cardiology, Volume 95, Issue 1, 01 January 2005, Pages 140-142 Frequency of left ventricular dyssynchrony in patients with heart failure and a narrow QRS complex. Bleeker GB, Schalij MJ, Molhoek SG, Holman ER, Verwey HF, Steendijk P, van der Wall EE, Bax JJ. Abstract


Most recent publications

23 Jun 2017

European journal of cardio-thoracic surgery : official journal of the European Association for Cardio-thoracic Surgery, 23 June 2017 Right ventricular dysfunction after surgical left ventricular restoration: prevalence, risk factors and clinical implications. Couperus LE, Delgado V, van Vessem ME, Tops LF, Palmen M, Braun J, Verwey HF, Klautz RJM, Schalij MJ, Beeres SLMA. Abstract


01 Mrt 2017

European journal of cardio-thoracic surgery : official journal of the European Association for Cardio-thoracic Surgery, Volume 51, Issue 3, 01 March 2017, Pages 532-538 Incidence and predictors of vasoplegia after heart failure surgery. van Vessem ME, Palmen M, Couperus LE, Mertens B, Berendsen RR, Tops LF, Verwey HF, de Jonge E, Klautz RJ, Schalij MJ, Beeres SL. Abstract


02 Dec 2016

ASAIO journal (American Society for Artificial Internal Organs : 1992), Volume 63, Issue 3, 02 December 2016, Pages 266-272 Pump Speed Optimization in Stable Patients with a Left Ventricular Assist Device. Couperus LE, Delgado V, Khidir MJH, Vester MPM, Palmen M, Fiocco M, Holman ER, Tops LF, Klautz RJM, Verwey HF, Schalij MJ, Beeres SLMA. Abstract