F. Tyl

F. (Fred) Tyl is senior klinisch perfusionist binnen het LUMC. In 1990 startte hij, na zijn studie aan de Haagsche academie voor lichamelijke opvoeding, aan de opleiding tot klinisch perfusionist te Leiden, waarvoor hij in 1994 afstudeerde.

In 1995 verkreeg hij zijn erkenning bij de Nederlandse sociëteit voor Extra Corporale Circulatie. Buiten alle technieken ontwikkelingen en processen binnen de hartchirurgie, ligt zijn specifieke interesse bij de geïsoleerde orgaanperfusies. Als co-onderzoeker werkte en werkt hij mee bij verschillende wetenschappelijke studies binnen de afdeling oncologie. Aan de opleiding tot klinisch perfusionist doceert hij het vak "perfusietechnologie" met betrekking tot de geïsoleerde long en leverperfusies.