E.I.H. Lima Setyawan, MSc

E.I.H. (Liza) Lima Setyawan is verpleegkundig specialist. In 2018 rondde zij de opleiding Master Advanced Nursing Practice af aan de Hogeschool Leiden. 

Zij is verantwoordelijk voor de poliklinische coördinatie en uitvoering van zorg voor patiënten met een ICD of pacemaker. Hierbij zorgt zij voor continuïteit van zorg en onderhoudt ze contact met de huisarts of behandeld cardioloog. Daarnaast werkt ze aan projecten om de zorg voor deze groep patiënten te verbeteren, zoals telemonitoring van ICD-patiënten en poliklinische afspraken op afstand, het digitaal spreekuur.