Ing. E. van Es

Ing. E. (Eelco) van Es is erkend klinisch perfusionist op de afdeling Extra Corporale Circulatie, subafdeling binnen de Thoraxchirurgie van het Hart Long Centrum.

Na het beëindigen van zijn opleiding Medische Biotechnologie in 1993 aan de Hogeschool Rotterdam en Omstreken te Delft is hij werkzaam geweest als Product Specialist voor Olympus microscopen.

In 1995 is hij gestart met de opleiding tot klinisch perfusionist in het Leids Universitair Medisch Centrum.

Na het behalen van zijn diploma in 1998 is hij werkzaam als erkend klinisch perfusionist, waarbij de werkzaamheden aangaande de inzet van alle soorten kunstmatige circulatiesystemen tijdens open hartoperaties bij volwassenen en kinderen, ondersteuning door Extra Corporale Membraan Oxygenatie en Assist Devices, oncologische ingrepen en gerelateerd onderzoek binnen zijn werkterrein vallen.

Vanaf 2003 is Eelco van Es afdelingshoofd van de afdeling Extra Corporale Circulatie.