Drs. S.R.S. Ramai

Drs. S.R.S. Ramai

Drs. S.R.S. (Rajen) Ramai is longarts en heeft als aandachtsgebied de endo-echografie vanuit de luchtwegen (EBUS), de oncologie en TBC (tuberculose).

In 2009 rondde hij zijn opleiding als longarts af in het Leids Universitair Medisch Centrum. Nadien heeft hij in diverse grote ziekenhuizen gewerkt in de regio Den Haag. Sinds oktober 2011 is hij werkzaam als Chef de

Polikliniek en is hij aangesteld als TBC coördinator van het LUMC.