Drs. R. Verhoeff-Jahja

(Rita) Verhoeff-Jahja is psychotherapeut en klinisch psycholoog. Zij begeleidt hartpatiënten (en hun partners) na het doormaken van een hartinfarct, bijvoorbeeld bij  somberheid, (doods)angst, langdurige vermoeidheid, aanpassings- en acceptatieproblematiek.

Zij werkt sinds 2011 binnen de Medische Psychologie Kind & Jeugd en later ook Volwassenen. De opleiding tot psychotherapeut en klinisch psycholoog heeft zij binnen het LUMC gedaan op de poli Psycho-oncologie en poli Psychiatrie. In de loop van de jaren heeft zij zich bekwaamd in het werken met cognitieve gedragstherapie, acceptatie en commitmenttherapie en schematherapie. Ook geeft zij traumabehandelingen, waaronder EMDR-behandelingen.

Rita Verhoeff-Jahja is EMDR Europe Practitioner.