Drs. J. Smit

Drs. J. Smit

 

Drs J. Smit is longarts in opleiding. In 2012 is hij gestart met de specialisatie tot longarts in het Leids Universitair Medisch Centrum.

Hij wil zich specialiseren in de thoracale oncologie en zal zijn opleiding afronden in 2018.

 

 

Delen