Drs. B.P.C. Hoppe

Drs. B.P.C. Hoppe

 

Drs. B.P.C. Hoppe is longarts in opleiding. In 2012 is hij gestart met de specialisatie tot longarts in het Leids Universitair Medisch Centrum. Tussen 2012 en 2014 was hij werkzaam in het Spaarne Gasthuis waar hij zijn (voor)opleiding interne geneeskunde voltooide.

Hij denkt op dit moment nog na over zijn toekomstig aandachtsgebied, bijzondere interesse gaat uit naar de Interstitiele Longziekten en Fysiologie.  Hij zal de opleiding afronden in 2019.

Naast de dagelijkse werkzaamheden op de polikliniek, kliniek, spoedeisende hulp & behandelkamer is hij betrokken bij het onderwijs voor studenten & co- assistenten. Hij was tutor tijdens het ALCO-schap voor 1e jaars co-assistenten. Ook geeft hij samen met de cardiologen hart/long onderwijs.