Dr. P.R.M. van Dijkman

Dr. P.R.M. van Dijkman

Dr. P. (Paul) R.M. van Dijkman is cardioloog en heeft als aandachtsgebieden cardiale MRI, cardiale CT en anderhalve lijnszorg. In 1991 promoveerde hij op het onderwerp “Gadolinium enhanced MRI in myocardial infarction: an experimental and clinical study”. In 1990 rondde hij zijn opleiding als cardioloog af in het Leids Universitair Medisch Centrum (opleider: Prof. Dr. A.V.G. Bruschke), waaraan hij tot 01-07-1992 als cardioloog verbonden bleef.

Van 01-07-1992 tot 01-11-2019 was Dr. Van Dijkman  als cardioloog verbonden aan het Bronovo Ziekenhuis in Den Haag, na fusie met het Medisch Centrum Haaglanden het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) geheten. In het HMC Bronovo is onder zijn leiding, samen met Dr. D. (Dirkjan) Kuijpers, radioloog, het speerpunt cardiale MRI opgezet.

Van 2008-2015 was hij opleider van de stage hartkatheterisatie, in het kader van de opleiding tot cardioloog (vanuit het LUMC). Van 2015 tot november 2019 was hij opleider cardiologie van de “B-opleiding” in het HMC.

Samen met Dr. H. (Hans) A. Bosker is hij medeauteur van de “Leidraad Cardiologie” (meest recente versie 6e druk 2017). Tevens is hij hoofdredacteur van het “Cardiovasculair Formularium”, edities 2010, 2013 en 2017.

In het HMC Bronovo bekleedde Dr. Van Dijkman diverse staffuncties, zoals lid van het Stafbestuur (1998-2002) en lid van het Dagelijks bestuur van de Maatschap Vrijgevestigde Medisch Specialisten Bronovo, MVMSB (2002-2005).

Van 2005-2011 was hij tevens Secretaris van het Dagelijks Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en van 2010-2016 lid van de Raad van Toezicht van de NCDR (Nationale Cardiovasculaire Data Registratie), welke later is opgegaan in de Nederlandse Hart Registratie (NHR).

De afgelopen twee jaar is hij intensief betrokken geweest bij een groot anderhalvelijnsproject in het HMC. Het betreft een pilot van 3 jaar waarbij een cardioloog maandelijks op bezoek gaat bij een huisartsengroep om potentiële verwijzingen naar de polikliniek cardiologie van het HMC te bespreken en zo mogelijk te beperken. Dit is een vorm van netwerkgeneeskunde  om “de juiste patiënt op de juiste plek” te krijgen, waardoor de toegankelijkheid van de 2e (en 3e) lijn gewaarborgd blijft voor patiënten met steeds complexere zorgvragen.

Per 01-11-2019 heeft Dr. Van Dijkman de overstap naar het Hart Long Centrum, LUMC, gemaakt.

Top-cited publications

13 times cited (±4/year) Source: Scopus

The international journal of cardiovascular imaging, Volume 33, Issue 11, 25 May 2017, Pages 1753-1759 Effects of caffeine intake prior to stress cardiac magnetic resonance perfusion imaging on regadenoson- versus adenosine-induced hyperemia as measured by T1 mapping. van Dijk R, Kuijpers D, Kaandorp TAM, van Dijkman PRM, Vliegenthart R, van der Harst P, Oudkerk M. Abstract


4 times cited (±1/year) Source: Scopus

The international journal of cardiovascular imaging, Volume 34, Issue 4, 24 November 2017, Pages 625-632 Disagreement between splenic switch-off and myocardial T1-mapping after caffeine intake. Kuijpers D, van Dijk R, van Assen M, Kaandorp TAM, van Dijkman PRM, Vliegenthart R, van der Harst P, Oudkerk M. Abstract


4 times cited (±6/year) Source: Scopus

Jacc. Cardiovascular Imaging, Volume 13, Issue 5, 15 January 2020, Pages 1152-1160 Stress-Only Adenosine CMR Improves Diagnostic Yield in Stable Symptomatic Patients With Coronary Artery Calcium. Rijlaarsdam-Hermsen D, Lo-Kioeng-Shioe M, van Domburg RT, Deckers JW, Kuijpers D, van Dijkman PRM. Abstract


Most recent publications

18 Aug 2020

European heart journal. Quality of care & clinical outcomes, 18 August 2020 Utilization of diagnostic resources and costs in patients with suspected cardiac chest pain. Vester MPM, Eindhoven DC, Bonten TN, Wagenaar H, Holthuis HJ, Schalij MJ, de Grooth GJ, van Dijkman PRM. Abstract


03 Aug 2020

European heart journal, 03 August 2020 Anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery in a 72-year-old patient. Kuneman JH, Fortuni F, van Dijkman PRM, Bax JJ. Abstract


25 Jun 2020

European heart journal cardiovascular Imaging, 25 June 2020 Screening for cardiovascular disease risk using traditional risk factor assessment or coronary artery calcium scoring: the ROBINSCA trial. van der Aalst CM, Denissen SJAM, Vonder M, Gratama JWC, Adriaansen HJ, Kuijpers D, Vliegenthart R, van Lennep JER, van der Harst P, Braam RL, van Dijkman PRM, van Bruggen R, Oudkerk M, de Koning HJ. Abstract