Dr. M. van Vliet

Dr. M. van Vliet

Dr. M. (Mariska) van Vliet is cardioloog in opleiding.

Zij heeft in 2008 haar studie geneeskunde in Maastricht afgerond, waarna zij promotieonderzoek heeft gedaan naar risicofactoren op hart- en vaatziekten bij kinderen van een groot cohort kinderen uit Amsterdam-West. Hierbij werd met name gekeken naar het vóórkomen van de verschillende risicofactoren op hart- en vaatziekten en verschillen tussen etnische groepen. Patiënten die op kinderleeftijd al risicofactoren hebben op hart- en vaatziekten, zullen naar alle verwachting ook een hogere kans hebben op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten op volwassen leeftijd, maar hiervoor zal nog verder onderzoek noodzakelijk zijn.

In 2010 startte Mariska van Vliet met de specialisatie tot cardioloog in het Leids Universitair Medisch Centrum; naar verwachting zal zij haar specialisatie afronden in 2016, met als aandachtsgebied interventiecardiologie.

Delen