Dr. M.S. Buiten

Dr. M.S. (Maurits) Buiten is in 2014 gestart met de opleiding tot cardioloog aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

In 2015 promoveerde hij op het onderwerp “The Heart and Kidney” onder begeleiding van prof. dr.  Jukema en dr. van Erven. In dit onderzoek werd de relatie tussen nierziekten en verschillende hartproblemen onderzocht. Ook deed hij onderzoek naar complicaties die geassocieerd zijn met ICD en pacemaker implantaties.

Dr. Buiten zal zijn opleiding tot cardioloog afronden in 2021.

Top-cited publications

68 times cited (±11/year) Source: EuropePMC

Journal of the American College of Cardiology, Volume 68, Issue 19, 1 1 2016, Pages 2047-2055 Long-Term Clinical Outcomes of Subcutaneous Versus Transvenous Implantable Defibrillator Therapy. Brouwer TF, Yilmaz D, Lindeboom R, Buiten MS, Olde Nordkamp LR, Schalij MJ, Wilde AA, van Erven L, Knops RE. Abstract


51 times cited (±6/year) Source: EuropePMC

Heart (British Cardiac Society), Volume 100, Issue 9, 26 4 2014, Pages 685-690 The dialysis procedure as a trigger for atrial fibrillation: new insights in the development of atrial fibrillation in dialysis patients. Buiten MS, de Bie MK, Rotmans JI, Gabreëls BA, van Dorp W, Wolterbeek R, Trines SA, Schalij MJ, Jukema JW, Rabelink TJ, van Erven L. Abstract


34 times cited (±4/year) Source: EuropePMC

Heart rhythm, Volume 12, Issue 6, 4 1 2015, Pages 1169-1176 The clinical course of patients with implantable cardioverter-defibrillators: Extended experience on clinical outcome, device replacements, and device-related complications. van der Heijden AC, Borleffs CJ, Buiten MS, Thijssen J, van Rees JB, Cannegieter SC, Schalij MJ, van Erven L. Abstract


Most recent publications

14 Apr 2022

Cardiology and cardiovascular medicine, Volume 6, Issue 2, 14 2 2022, Pages 171-188 Development of Central Venous Stenosis Upon ICD Implantation in Dialysis Patients: A Non-Negligible Issue. Timal RJ, Karalis I, Cabezas JMM, Rotmans JI, Hensen LCR, Buiten MS, de Bie MK, van Erven L, Putter H, Schalij MJ, Rabelink TJ, Jukema JW. Abstract


19 Feb 2021

Quality of life research : an international journal of quality of life aspects of treatment, care and rehabilitation, Volume 30, Issue 6, 19 3 2021, Pages 1605-1617 The impact of transvenous cardioverter-defibrillator implantation on quality of life, depression and optimism in dialysis patients: report on the secondary outcome of QOL in the randomized controlled ICD2 trial. Timal RJ, de Gucht V, Rotmans JI, Hensen LCR, Buiten MS, de Bie MK, Putter H, Schalij MJ, Rabelink TJ, Jukema JW. Abstract


18 Mar 2019

Circulation, Volume 139, Issue 23, 18 3 2019, Pages 2628-2638 Prophylactic Use of Implantable Cardioverter-Defibrillators in the Prevention of Sudden Cardiac Death in Dialysis Patients. Jukema JW, Timal RJ, Rotmans JI, Hensen LCR, Buiten MS, de Bie MK, Putter H, Zwinderman AH, van Erven L, Krol-van Straaten MJ, Hommes N, Gabreëls B, van Dorp W, van Dam B, Herzog CA, Schalij MJ, Rabelink TJ, ICD2 Trial Investigators. Abstract