Dr. M.L.A. Haeck

M.L.A. (Marlieke) Haeck is cardioloog in opleiding. In 2010 heeft zij de studie geneeskunde afgerond, waarna zij gestart is met promotieonderzoek op de afdeling Hartziekten in het Leids Univseritair Medisch Centrum. In 2016 promoveerde zij op het onderwerp ‘Right ventricular function assessment in cardiopulmonary disease’. In dit onderzoek werd gekeken naar de werking van de rechter hartkamer bij patiënten met pulmonale hypertensie, hartfalen en patiënten met een hartinfarct. Hierbij werd gebruik gemaakt van nieuwe technieken van het ECG en het echocardiogram.

Marlieke is in 2013 gestart met de opleiding tot cardioloog in het Leids Universitair Medisch Centrum en zal haar opleiding in 2019 afronden.