Dr. M.K. Ninaber

Dr. M.K. Ninaber

Dr. M.K. (Maarten) Ninaber is longarts en heeft als aandachtsgebied interstitiele longziekten, pulmonale hypertensie en endo-echografie vanuit de luchtwegen (EBUS) en de slokdarm (EUS).

In oktober 2011 rondde hij zijn opleiding tot longarts af in het Leids Universitair Medisch Centrum. Sindsdien maakt hij deel uit van de wetenschappelijk staf en is hij werkzaam als longarts-onderzoeker. In het kader van een promotie richt hij zich daarbij op de betrokkenheid van de longen bij systeemaandoeningen, in het bijzonder systemische sclerose (sclerodermie).

In de patiëntenzorg oefent hij het vak in de volle breedte uit, waarbij hij in zijn opleiding ruime ervaring heeft opgedaan in de transthoracale echografie en de endo-echografie vanuit de luchtwegen (EBUS) en de oesophagus (EUS).