Dr. J. Hjortnaes

Dr. J. (Jesper) Hjortnaes is cardiothoracaal chirurg en heeft als aandachtsgebied de aortachirurgie en implantatie van Left Ventricular Assist Devices (LVAD of steunhart).

In 2015  promoveerde hij op het onderwerp "Calcific Aortic Valve Disase – Shedding light on its onset", een basaal wetenschappelijk proefschrift dat nieuwe weefselmodellen van hartkleppen gebruikt om verkalking te bestuderen. Dit onderzoek werd uitgevoerd aan Harvard University, Boston, Verenigde Staten. In juni 2020 rondde hij de opleiding tot cardiothoracaal chirurg af. Deze opleiding volgde hij in het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de Isala Klinieken Zwolle. Sinds september 2020 is hij als cardiothoracaal chirurg werkzaam in het Leids Universitair Medisch Centrum.

Naast zijn dagelijkse activiteiten als cardiothoracaal chirurg is Dr. Hjortnaes intensief betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Met onder andere steun van de Nederlandse Hartstichting doet hij basaal wetenschappelijk onderzoek naar regeneratie van de (falende) hartspier, door samen met de Technische Universiteit Eindhoven nieuwe humane weefsel modellen te ontwikkelen van de hartspier. Deze modellen kunnen gebruikt worden om tailormade behandelingen te ontwikkelen voor patiënten met hartfalen. Bovendien, is Dr. Hjortnaes actief betrokken bij onderzoek naar aorta-chirurgie, waarin zijn aandacht gaat naar het ontwikkelen van nieuwe  methoden om chirurgische behandelingen te vergelijken. Hij begeleidt meerdere onderzoekers met hun promotieonderzoek.

Top-cited publications

295 times cited (±33/year) Source: EuropePMC

Lab on a chip, Volume 14, Issue 13, 23 4 2014, Pages 2202-2211 Hydrogel bioprinted microchannel networks for vascularization of tissue engineering constructs. Bertassoni LE, Cecconi M, Manoharan V, Nikkhah M, Hjortnaes J, Cristino AL, Barabaschi G, Demarchi D, Dokmeci MR, Yang Y, Khademhosseini A. Abstract


113 times cited (±9/year) Source: EuropePMC

European heart journal, Volume 31, Issue 16, 2 1 2010, Pages 1975-1984 Arterial and aortic valve calcification inversely correlates with osteoporotic bone remodelling: a role for inflammation. Hjortnaes J, Butcher J, Figueiredo JL, Riccio M, Kohler RH, Kozloff KM, Weissleder R, Aikawa E. Abstract


82 times cited (±10/year) Source: EuropePMC

Atherosclerosis, Volume 242, Issue 1, 17 3 2015, Pages 251-260 Valvular interstitial cells suppress calcification of valvular endothelial cells. Hjortnaes J, Shapero K, Goettsch C, Hutcheson JD, Keegan J, Kluin J, Mayer JE, Bischoff J, Aikawa E. Abstract


Most recent publications

23 Mar 2023

European journal of cardio-thoracic surgery : official journal of the European Association for Cardio-thoracic Surgery, 23 4 2023, Pages ezad114 Extensive aortic root endocarditis with extension into the intervalvular fibrous body: an updated report of a mitral valve sparing approach. Tomšič A, Palmen M, de Jong ML, Hjortnaes J, Driessen AGH, Braun J, Marsan NA, Klautz RJM. Abstract


21 Jul 2022

The Annals of thoracic surgery, Volume 115, Issue 6, 21 3 2022, Pages 1396-1402 The Aortic Root in Acute Type A Dissection: Repair or Replace? Arabkhani B, Verhoef J, Tomšič A, van Brakel TJ, Hjortnaes J, Klautz RJM. Abstract


15 Apr 2022

American heart journal, Volume 249, 15 3 2022, Pages 66-75 Computed tomography follow-up after elective proximal aortic surgery: Less is more? de Oliveira Marreiros DJ, Tomšič A, van Brakel TJ, Hamming JF, Scholte AJHA, Hjortnaes J, Klautz RJM. Abstract