Dr. J. Hjortnaes

Dr. J. (Jesper) Hjortnaes is cardiothoracaal chirurg en heeft als aandachtsgebied de aortachirurgie en implantatie van Left Ventricular Assist Devices (LVAD of steunhart).

In 2015  promoveerde hij op het onderwerp "Calcific Aortic Valve Disase – Shedding light on its onset", een basaal wetenschappelijk proefschrift dat nieuwe weefselmodellen van hartkleppen gebruikt om verkalking te bestuderen. Dit onderzoek werd uitgevoerd aan Harvard University, Boston, Verenigde Staten. In juni 2020 rondde hij de opleiding tot cardiothoracaal chirurg af. Deze opleiding volgde hij in het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de Isala Klinieken Zwolle. Sinds september 2020 is hij als cardiothoracaal chirurg werkzaam in het Leids Universitair Medisch Centrum.

Naast zijn dagelijkse activiteiten als cardiothoracaal chirurg is Dr. Hjortnaes intensief betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Met onder andere steun van de Nederlandse Hartstichting doet hij basaal wetenschappelijk onderzoek naar regeneratie van de (falende) hartspier, door samen met de Technische Universiteit Eindhoven nieuwe humane weefsel modellen te ontwikkelen van de hartspier. Deze modellen kunnen gebruikt worden om tailormade behandelingen te ontwikkelen voor patiënten met hartfalen. Bovendien, is Dr. Hjortnaes actief betrokken bij onderzoek naar aorta-chirurgie, waarin zijn aandacht gaat naar het ontwikkelen van nieuwe  methoden om chirurgische behandelingen te vergelijken. Hij begeleidt meerdere onderzoekers met hun promotieonderzoek.

Top-cited publications

252 times cited (±33/year) Source: EuropePMC

Lab on a chip, Volume 14, Issue 13, 23 4 2014, Pages 2202-2211 Hydrogel bioprinted microchannel networks for vascularization of tissue engineering constructs. Bertassoni LE, Cecconi M, Manoharan V, Nikkhah M, Hjortnaes J, Cristino AL, Barabaschi G, Demarchi D, Dokmeci MR, Yang Y, Khademhosseini A. Abstract


105 times cited (±9/year) Source: EuropePMC

European heart journal, Volume 31, Issue 16, 2 1 2010, Pages 1975-1984 Arterial and aortic valve calcification inversely correlates with osteoporotic bone remodelling: a role for inflammation. Hjortnaes J, Butcher J, Figueiredo JL, Riccio M, Kohler RH, Kozloff KM, Weissleder R, Aikawa E. Abstract


62 times cited (±23/year) Source: Scopus

Journal of the American College of Cardiology, Volume 73, Issue 17, 1 1 2019, Pages 2150-2162 Lipoprotein(a) and Oxidized Phospholipids Promote Valve Calcification in Patients With Aortic Stenosis. Zheng KH, Tsimikas S, Pawade T, Kroon J, Jenkins WSA, Doris MK, White AC, Timmers NKLM, Hjortnaes J, Rogers MA, Aikawa E, Arsenault BJ, Witztum JL, Newby DE, Koschinsky ML, Fayad ZA, Stroes ESG, Boekholdt SM, Dweck MR. Abstract


Most recent publications

16 Dec 2021

Nanoscale, Volume 13, Issue 48, 16 3 2021, Pages 20451-20461 Controlled delivery of gold nanoparticle-coupled miRNA therapeutics <i>via</i> an injectable self-healing hydrogel. van der Ven CFT, Tibbitt MW, Conde J, van Mil A, Hjortnaes J, Doevendans PA, Sluijter JPG, Aikawa E, Langer RS. Abstract


30 Aug 2021

Frontiers in cardiovascular medicine, Volume 8, 30 5 2021, Pages 687885 Radiation Induces Valvular Interstitial Cell Calcific Response in an <i>in vitro</i> Model of Calcific Aortic Valve Disease. Meerman M, Driessen R, van Engeland NCA, Bergsma I, Steenhuijsen JLG, Kozono D, Aikawa E, Hjortnaes J, Bouten CVC. Abstract


08 Jul 2021

Journal of cardiovascular development and disease, Volume 8, Issue 7, 8 2 2021 Superimposed Tissue Formation in Human Aortic Valve Disease: Differences between Regurgitant and Stenotic Valves. Kruithof BPT, van Wijngaarden AL, Mousavi Gourabi B, Hjortnaes J, Palmen M, Ajmone Marsan N. Abstract