Dr. J.G. Koopmans

Dr. J.G. Koopmans

Dr. J.G. (Julia) Koopmans is longarts en heeft als aandachtsgebied allergisch astma, allergische rhinitis en COPD.

In 2006 promoveerde zij aan de Universiteit van Amsterdam / Academisch Medisch Centrum op het onderwerp "Bronchial inflammation and asthma treatment". Het onderzoek was gericht op ontstekingsprocessen bij patiënten met allergisch asthma en allergische rhinitis.

In 2011 rondde zij haar opleiding als longarts af in het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam. Sinds februari 2012 is zij werkzaam als longarts op de afdeling Longziekten van het LUMC.

In het LUMC is zij als allround longarts werkzaam met speciale belangstelling voor de behandeling van patiënten met astma en COPD. Verder is zij medeverantwoordelijk voor de polikliniek Allergologie en betrokken bij studies bij patiënten met allergisch astma, alpha-1-antitrypsinedeficiëntie, maar ook bij studies naar de effectiviteit van op internet gebaseerde self-management programma's bij de behandeling van patiënten met astma of COPD.