Dr. G.M.M. Shahin

G.M.M. (Ghada) Shahin is cardiothoracaal chirurg met als aandachtsgebied robot geassisteerde longchirurgie en opleiding.