Dr. A. Schepers

Dr. A. (Abbey) Schepers is vaatchirurg en haar klinische werkzaamheden omvatten de gehele algemene vaatchirurgie. Zij heeft zich daarnaast gespecialiseerd in hoofd hals chirurgie, waarbinnen de behandeling van glomus tumoren een belangrijk deel vormt.

In 2007 promoveerde dr. Schepers op het onderwerp “Inflammation in injury-induced vascular remodeling; functional involvement and therapeutical options”. Na haar promotie rondde zij in 2012 haar opleiding tot chirurg af, waarna zij zich van 2012 tot 2014 in het LUMC verder specialiseerde tot vaatchirurg en hoofd hals chirurg. Sinds 2014 is zij staflid in de vakgroep Heelkunde van het LUMC.

Naast haar klinische taken is dr. Schepers hoofdopleider voor de medische vervolgopleiding tot chirurg. In die hoedanigheid vervult zij meerdere opleidingsgerelateerde functies zoals voorzitter van de centrale opleidingscommissie van het LUMC.

Het wetenschappelijk onderzoek van dr. Schepers focust zich op de experimentele diagnostiek en behandeling van (niet-reconstrueerbaar) perifeer vaatlijden. Hierin bestaat een nauwe samenwerking met het preklinische onderzoek van prof. P.H.A. Quax. Verder stuurt zij het onderzoek gericht op de optimalisatie van behandeling van patiënten met glomus tumoren aan. 

Top-cited publications

916 times cited (±222/year) Source: EuropePMC

Nature, Volume 575, Issue 7784, 21 3 2019, Pages 693-698 FSP1 is a glutathione-independent ferroptosis suppressor. Doll S, Freitas FP, Shah R, Aldrovandi M, da Silva MC, Ingold I, Goya Grocin A, Xavier da Silva TN, Panzilius E, Scheel CH, Mourão A, Buday K, Sato M, Wanninger J, Vignane T, Mohana V, Rehberg M, Flatley A, Schepers A, Kurz A, White D, Sauer M, Sattler M, Tate EW, Schmitz W, Schulze A, O'Donnell V, Proneth B, Popowicz GM, Pratt DA, Angeli JPF, Conrad M. Abstract


423 times cited (±26/year) Source: EuropePMC

Molecular & cellular proteomics : MCP, Volume 7, Issue 2, 21 3 2007, Pages 282-289 A versatile nanotrap for biochemical and functional studies with fluorescent fusion proteins. Rothbauer U, Zolghadr K, Muyldermans S, Schepers A, Cardoso MC, Leonhardt H. Abstract


172 times cited (±14/year) Source: EuropePMC

Science (New York, N.Y.), Volume 334, Issue 6056, 1 1 2011, Pages 686-690 Drosophila CENH3 is sufficient for centromere formation. Mendiburo MJ, Padeken J, Fülöp S, Schepers A, Heun P. Abstract


Most recent publications

31 Oct 2023

Journal of vascular surgery, 31 5 2023, Pages S0741-5214(23)02181-X Diagnostic accuracy of the maximal systolic acceleration to detect peripheral arterial disease. Willems SA, Dolfing SG, van Wissen RC, van der Vorst JR, van Schaik J, Schepers A, Hamming JF, Brouwers JJWM. Abstract


18 Sep 2023

International journal of surgery (London, England), 18 3 2023 Predictors for postoperative cranial nerve complications in carotid body tumor resection. a retrospective cohort study. Alimohamad H, Yilmaz D, Marang-van de Mheen PJ, Jansen J, Hamming JF, Schepers A. Abstract


07 Sep 2023

International journal of molecular sciences, Volume 24, Issue 18, 7 1 2023, Pages 13822 Exploring the Effects of Human Bone Marrow-Derived Mononuclear Cells on Angiogenesis In Vitro. Peeters JAHM, Peters HAB, Videler AJ, Hamming JF, Schepers A, Quax PHA. Abstract