Dr. C.J.W. Borleffs

Dr. C.J.W. Borleffs

Dr. C.J.W. (Jan Willem) Borleffs startte in 2010 met de specialisatie tot cardioloog.

In 2010 promoveerde hij cum laude op het onderwerp "Implantable cardioverter defibrillator treatment : benefits and pitfalls in the currently indicated population". Bij dit onderzoek werd een grote groep patienten met een implanteerbare defibrillator (ICD) onderzocht wat de voordelen en nadelen van behandeling zijn en welke patienten het meest baat hebben bij behandeling.

Momenteel richt zijn onderzoek zich, naast ICD’s, op het in kaart brengen van de kwaliteit van zorg en zorg-gerelateerde schade.

Jan Willem Borleffs zal in 2016 zijn opleiding tot cardioloog afronden met als aandachtsgebied niet invasieve beeldvorming van het hart en pacemakers.