Klinische technologie

Deze in september 2014 gestarte opleiding is een samenwerking tussen de Technische Universiteit Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en het LUMC.

Klinische technologie is een multidisciplinaire studie op het grensvlak van geneeskunde en techniek. Dr. Steendijk is als lid van de opleidingscommissie en coördinator van de onderwijsblokken ‘Cardiovasculair en Respiratoir Systeem en Biomedische Instrumentatie 1 en 2’ (eerste- en tweede jaar) nauw betrokken bij deze opleiding.

Ook diverse andere docenten van het Hart Long Centrum geven met enthousiasme onderwijs aan deze studenten die als klinisch technologen in de toekomst een grote rol gaan spelen bij de ontwikkeling en invoering van nieuwe technieken in de zorg. 

Zie de website van de Universiteit Leiden voor meer informatie.