Geneeskunde

In het in 2012 geheel vernieuwde Geneeskunde curriculum bestaat het eerste jaar van de bachelorfase uit zes geïntegreerde onderwijsblokken.

Jaar 1

Het grootste eerstejaarsblok ‘Van Basis tot Homeostase’ wordt gecoördineerd door dr. Steendijk. In dit blok bestuderen de studenten de basale fysiologie en anatomie van het cardiovasculaire systeem, het respiratoire systeem en de nieren.

Daarnaast leren de studenten hoe deze vitale orgaansystemen in onderlinge interactie bijdragen aan de homeostase van het organisme en maken ze ook kennis met de belangrijkste voor deze orgaansystemen relevante ziektebeelden. In dit intensieve, door de studenten hooggewaardeerde blok, volgen de studenten naast ruim 70 hoorcolleges en responsiecolleges ook 8 patiëntdemonstraties, 7 werkgroepen en 9 practica.

Het onderwijs in dit blok wordt voor een belangrijk deel gegeven door docenten vanuit het Hart Long Centrum, in nauwe samenwerking met collega’s van o.a. de afdelingen nierziekten, anatomie en anesthesiologie. 

Jaar 2

In het tweede jaar verbreden de studenten hun kennis op cardio-pulmonaal gebied onder andere in het blok ‘Vraagstukken Borst en Nier’, dat gecoördineerd wordt door dr. Willems. De studenten verdiepen zich tijdens dit blok intensief in klinische vraagstukken, waarbij kleinschalig onderwijs met veel aandacht voor patiëntcontacten en academische competenties een belangrijk onderdeel vormen. Ook in diverse andere blokken leveren docenten van het Hart Long Centrum een belangrijke bijdrage, met name in de derdejaarsblokken ‘Late Levensfase’ en ‘Spoedeisende Hulp’.

Jaar 3

In het vernieuwde Bachelor curriculum begint jaar drie met 10 weken onderwijs in de vorm van Halve Minoren. Deze minoren weerspiegelen de belangrijkste wetenschappelijke aandachtsgebieden van het LUMC. Studenten die de Engelstalige minor ‘Heart and Blood Vessels’ kiezen, mede gecoördineerd door prof. Atsma, maken in 10 weken intensief kennis met het nieuwste cardiovasculaire onderzoek en leren wat de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied zijn. Tijdens de minor ‘Clinical Immunology’ geven prof. Hiemstra en zijn collega’s onderwijs specifiek gericht op de immunologie van longziekten.

Masterfase

In de masterfase doen de geneeskundestudenten naast hun co-schappen, een semi-arts stage van 16 weken en een wetenschapsstage van 18 weken. Artsen en wetenschappers van het Hart Long Centrum zijn betrokken bij diverse specialistische onderdelen van de Master fase zoals een cursus Acute Dyspneu, ECG onderwijs en Farmacotherapie onderwijs voor co-assistenten, maar ook bij meer algemene onderdelen zoals Klinische Rondes, Vroege Praktijkcontacten en de begeleiding van Algemene Co-schappen en van de semi-arts stages.