Cursus Hartziekten

Het doel van de cursus Hartziekten is het verbreden en verdiepen van medische- en verpleegkundige kennis en vaardigheden binnen het specialisme hartziekten. 

Doelgroep

Verpleegkundigen die werkzaam zijn op een afdeling Cardiologie.

Cursusdata

Zie de website van Educatie Zorgsector voor informatie over de cursusdata en locatie. 

Inhoud cursus 

Inhoud van de nascholing, verspreid over de verschillende dagen:

 • anatomie en fysiologie van hart en circulatie; 
 • elektrische activiteit van het hart; 
 • cardiologie:
  o decompensatio cordis 
  o astma cardiale; 
  o angina pectoris; 
  o myocardinfarct; 
  o PTCA/Stent; 
  o pacemakers en ICD’s;
 • verpleegkundige zorg bij de cardiologische patiënt; 
 • ritme- en geleidingsstoornissen; 
 • reanimatie / cardioversie / defibrillatie; 
 • thoraxchirurgie; 
 • echografie; 
 • cardio revalidatie; 
 • nieuwe ontwikkelingen

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over de cursus Hartziekten en aanmelden, zie Educatie zorgsector LUMC