THE BOX: wat vinden patiënten er zelf van?

Al sinds 2015 is The Box een bekend fenomeen binnen de Cardiologie. De slimme doos met daarin verschillende e-health apparaten voor het doen van thuismetingen wordt door een groot aantal patiënten gebruikt. Laura Schrauwen doet onder begeleiding van onder anderen Prof. dr. Douwe Atsma en dr. Veronica Janssen haar promotieonderzoek over The Box. Zij heeft Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft gestudeerd en heeft als doel The Box nóg effectiever te maken en op die manier de zorg te verbeteren.

Gebruikersonderzoek naar The Box

De eerste stap in dit onderzoek is gebruikersonderzoek. Hierbij wordt gekeken hoe The Box beter kan aansluiten bij de behoeften van de eindgebruikers, zodat het in de toekomst effectiever kan worden ingezet. Maar hoe wordt The Box momenteel gebruikt en ervaren? Hoe kunnen we nóg beter aansluiten bij de behoeften van eindgebruikers en op die manier therapietrouw verhogen? En welke rol zou The Box kunnen spelen bij leefstijlaanpassingen?

Aanpak onderzoek: gebruikersprofielen en interviews

Eerst werd in kaart gebracht welke verschillende typen gebruikers er bestaan door middel van ‘gebruikersprofielen’. Deze profielen zijn gemaakt op basis van meetgegevens en geven helder inzicht in de verschillende manieren waarop The Box gebruikt wordt. Daarnaast worden er interviews met verschillende gebruikers gedaan, om ervaringen, sterke punten en zwakke punten van The Box in kaart te brengen. Ook wordt er geïnventariseerd hoe The Box beter bij de behoeften van gebruikers aan zou kunnen sluiten in de toekomst.

Verschillende gebruikersprofielen

Het analyseren van meetgegevens heeft al veel inzicht gegeven in het gebruik van The Box en resulteerde in vier verschillende gebruikersprofielen: De Trouwe Volhouders, De Tijdelijke Volhouders, De Onregelmatige Meters en De Stroeve Starters. De Trouwe Volhouders maken gedurende een heel jaar iédere week gebruik van The Box. De Tijdelijke Volhouders doen dit in het begin ook, maar zij meten na een tijdje niet meer wekelijks en stoppen soms eerder met The Box. De Onregelmatige Meters gebruiken The Box wat minder vaak en onregelmatiger. De laatste groep, de Stroeve Starters, gebruiken The Box in het begin niet, maar starten pas na een (aantal) we(e)k(en) met meten.

Interviews met gebruikers

Om te achterhalen waarom deze verschillen in gebruik te zien zijn, wordt momenteel een twintigtal huidige gebruikers geïnterviewd. Deze interviews leveren ontzettend veel interessante inzichten op vanuit het gebruikersperspectief. Motivaties voor het wekelijks doen van metingen met The Box zijn vooral het controleren van eigen gezondheid en interesse in de uitkomsten, maar soms kan er ook een gevoel van angst of onzekerheid spelen. Redenen waarom The Box minder vaak gebruikt wordt, zijn vooral dat het normale leven weer om de hoek komt kijken en dat er nog maar weinig merkbare gezondheidsklachten zijn. Soms worden gebruikers gehinderd door technologie.  

Vervolgstappen

De komende periode staan er nog een aantal interviews op de planning. De volgende stap is het vertalen van de inzichten uit het onderzoek, naar een (gepersonaliseerd) ontwerp voor The Box en de LUMC-care app die zoveel mogelijk aansluit bij de behoeften van de gebruikers. Dit alles met het oog op het uiteindelijke doel: Het verbeteren van de zorg!

Wilt u uw ervaringen ook delen? Laat dit dan weten door een e-mail te sturen naar l.schrauwen@fsw.leidenuniv.nl